ALEGRA Sp. z o.o., NIP: 7792442070, REGON: 364319739, 60-171 Poznań, ul. Żmigrodzka 41/49 otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności handlowych i usługowych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi usługami. Działania podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO). Firma będzie przekazywała Państwa dane osobowe tylko w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Do kategorii odbiorców danych osobowych należą: podmioty uczestniczące w realizacji usługi, instytucje finansowe, operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności. Firma ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres trwania umowy oraz przez okres  niezbędny w celu dochodzenia roszczeń. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez firmę w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności. Odmowa przekazania tych informacji uniemożliwia zawarcie umowy lub świadczenie usługi. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami firmy, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: marketing@alegrapolska.pl . Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami firmy, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Alegra Sp. z o. o.
Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań, Polska


biuro@alegrapolska.pl

 

TARGI / FAIR:  marketing@alegrapolska.pl


telefon: +48 511 828 649

telefon: +48 507 982 670

https://www.facebook.com/people/Alegra-Polska/100024764920973

 

Copyright ©2016 Alegra, All Rights Reserved.